Vi på Himmel Gruppen är måna om att vara en riktigt bra arbetsplats – både för våra medarbetare på kontoret och i de miljöer vi spenderar tid i när vi är ute och arbetar. Vår miljöpolicy ger oss här en övergripande vägledning i det viktiga, interna miljöarbetet.

Vi strävar efter att göra alla arbetsplatser hälsosamma, att minska företagets miljöpåverkan, samt att använda kemikalier och resurser på ett effektivt sätt för att kunna bidra till en bättre och hållbar miljö.

Himmel Gruppen AB arbetar med att:

  • motivera och informera våra medarbetare om miljön samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
  • minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
  • vid inköp i första hand välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som kan hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö dessutom vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som köps in ska alltid ha en av de väletablerade miljömärkningarna.
  • i all vår verksamhet minska användningen av skadliga ämnen och kemikalier samt att använda material och redskap med liten miljöpåverkan.
  • effektivisera och minska användning av maskiner och fordon för att på så sätt minska bränsle- och elförbrukning
  • ständigt hitta och skapa nya möjligheter och idéer för att spara på vår miljö.

Det skall vara roligt att arbeta på Himmel Gruppen och vi lägger därför mycket tid på att se till att även våra medarbetare trivs och mår bra. Självklart har vi också kollektivavtal för att på så sätt trygga de anställdas villkor ytterligare.

Vi är helt enkelt övertygade om att Himmel Gruppen inte bara har mycket att bidra med vad gäller städning, kaffe och kontorsunderhåll utan även vad gäller miljö och en trivsam arbetsplats där man bryr sig om sina medarbetare – på riktigt.

När man väljer att samarbeta med Himmel Gruppen kan man med andra ord vara säker på att man också får ett företag som tar ansvar, följer gällande lagstiftning och interna regler för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för en miljövänlig livsstil och medarbetare som mår bra på arbetet.